Media

    V.Tsiatsianis: Kleine Geschichte (2006). Live Perf. http://www.tsiatsianis.com/wp-content/uploads/05_Vasilis_Tsiatsianis_Kleine_Geschichte.mp3 V.Tsiatsianis: Erinyai (2007). Live Perf. http://www.tsiatsianis.com/wp-content/uploads/03_Tsiatsianis__Erinyai.mp3 V.Tsiatsianis: 5 Haikus (2002). Live Perf. Piano: V. Tsiatsianis http://www.tsiatsianis.com/wp-content/uploads/Haikus.mp3