V.Tsiatsianis: Kleine Geschichte (2006). Live Perf.

V.Tsiatsianis: Erinyai (2007). Live Perf.

V.Tsiatsianis: 5 Haikus (2002). Live Perf. Piano: V. Tsiatsianis